Om DSEB

Danish Society for Education and Business arbejder grundlæggende for at løfte uddannelses- og forskningsniveauet i Danmark med et globalt, forretningsmæssigt perspektiv.

Danish Society for Education and Business arbejder for at gøre Danmark dygtigere.

DSEB arbejder helt grundlæggende for at øge værdiskabelsen i danske virksomheder og det danske samfund ved at støtte udviklingen af forretningsrelaterede uddannelses- og forskningsmæssige kompetencer, som et globalt erhvervsliv efterspørger.

DSEB’s rolle er at agere katalysator ved at igangsætte og støtte konkrete projekter, der har fokus på at skabe øget samspil mellem uddannelse og forskning og virksomhederne i Danmark. DSEB uddeler også en række priser og legater, der belønner den ekstraordinære indsats og hjælper skarpe, unge hjerner videre med deres forskning inden for humaniora eller samfundsvidenskab.

DSEB blev dannet som Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse i 1880 af to fremtrædende erhvervsfolk, etatsråd Harald Fritsche og nationalbankdirektør Moritz Levy. Foreningen havde det primære formål at dygtiggøre og uddanne butiksmedhjælpere til en handelsmæssig karriere i Danmark og udlandet.

Siden da er der sket meget. Men behovet for at gøre Danmark dygtigere er lige så presserende, som det altid har været. 

DSEB's tidslinje

Information

Downloads

Sekretariat

Eventuelle spørgsmål kan rettes til leder af HR og administration:

Højdepunkter i DSEB's historie

1880

Erhvervsfolkene etatsråd Harald Fritsche og nationalbankdirektør Moritz Levy grundlægger Foreningen for Unge Handelsmænds Uddannelse (FUHU) 1880. Inspirationen til en sådan forening havde Fritsche fået fra Stettin, hvor man dengang havde en forening, der sørgede for en systematisk undervisning af unge handelsmænd og for rejsestipendier til fremmede, især oversøiske lande.

1880

1902

Den 11. januar 1902 kunne den nye Købmandsskole indvies af foreningen på hjørnet af Nørre Voldgade og Fiolstræde. Foreningens formand Holger Petersen havde skaffet pengene, rejst huset og som den kyndige forretningsmand han var, sørgede han for at markedsføre projektet så godt, at hans mere konservative standsfæller for alvor fik øjnene op for, hvor vigtig uddannelse af ungdommen er, og elevtallet begyndte at vokse.

1902

1908 - 1999

Siden Niels Brocks Handelsskole i 1908 overførtes til Købmandsskolen på Nørre Vold, fulgtes de to skoler ad med hensyn til de ydre rammer: Til Julius Thomsens Plads i 1939, til Sylows Allé i 1957 og til Nyropsgade i 1972. Handelshøjskolen (i dag CBS) blev udskilt i 1917, og frem til 1965 blev den drevet af FUHU, som var ansvarlig for dens økonomi. Selv om Niels Brock og Handelshøjskolen i 1965 overgik til staten, har FUHU bevaret en tæt tilknytning til de to skoler. FUHU sidder i dag i Niels Brocks Styrelse og i Handelshøjskolens Styrelsesråd. FUHU igangsatte i 1962 merkonomuddannelsen. FUHU introducerede i 1990’erne masteruddannelserne i Danmark, som gode efteruddannelsestilbud til erhvervsfolk i deres midt-karriere. Scandinavian International Management Institute (SIMI) blev rammen om disse lederuddannelser. Siden er masteruddannelserne blevet udbredt til handelshøjskoler og universiteter.

1908 - 1999

2001

I 2001 måtte Niels Brock som følge af “Tvindloven” flytte fra Fiolstræde 44, og i stedet kunne FUHU flytte ind i sine oprindelige lokaler. Siden er fulgt en stor ombygning. Samme år skiftede Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse navn til FUHU – Vi fremmer viden, og under dette brand skulle der nu igen drives efter- og videreuddannelse mv. i det nye videnhus’ konferencecenter med alle dets muligheder.

2001

2003

I 2003 etableredes under FUHU først Danmarks ErhvervsforskningsAkademi, DEA, og siden Forum for Business Education, FBE, som begge skulle være selvstændige og uafhængige videnscentre inden for hhv. forskning, innovation og marked samt business education og de merkantile erhvervsrettede uddannelser.

2003

2010

Erhvervsfolkene etatsråd Harald Fritsche og nationalbankdirektør Moritz Levy grundlægger Foreningen for Unge Handelsmænds Uddannelse (FUHU) 1880. Inspirationen til en sådan forening havde Fritsche fået fra Stettin, hvor man dengang havde en forening, der sørgede for en systematisk undervisning af unge handelsmænd og for rejsestipendier til fremmede, især oversøiske lande.

2010

2012

FUHU skifter navn til Danish Society for Education and Business (DSEB). Det nye DSEB skal agere katalysator ved at igangsætte og støtte konkrete projekter, der har fokus på at skabe øget samspil mellem uddannelse og forskning og virksomhederne i Danmark. DSEB uddeler også en række priser og legater, som hjælper unge talenter på vej. Det gælder ikke mindst Tietgenprisen, som er en af de største priser inden for humaniora og samfundsvidenskab i Danmark.

2012