About the DSEB

The Danish Society for Education and Business strives to improve education and research standards in Denmark in a global, business-oriented context.

The Danish Society for Education and Business strives to enhance Denmark’s competences.

DSEB’s core mission is to increase value creation in Danish companies and society by backing the development of business-related educational and research competences requested by the global business community.

The role of the DSEB is to act as a catalyst by initiating and supporting specific projects focused on creating increased interaction between education, research, and enterprises in Denmark. The DSEB also allocates various awards and grants to reward extraordinary efforts and help bright young minds pursue a research career within the fields of humanities or social sciences.

Established in 1880 as the Association for the Education of Young Merchants, the DSEB was founded by two prominent business figures, Harald Fritsche, Councillor of State, and Moritz Levy, director of the National Bank. The association’s primary mission was to educate and train shop assistants for a commercial career in Denmark and abroad.

Since then, much has changed. However, the need to enhance Denmark’s capabilities is as urgent as it has always been. 

DSEB timeline

Information

Downloads

Secretariat

In case of any questions, please contact HR or the administration:

Højdepunkter i DSEB's historie

1880

Erhvervsfolkene etatsråd Harald Fritsche og nationalbankdirektør Moritz Levy grundlægger Foreningen for Unge Handelsmænds Uddannelse (FUHU) 1880. Inspirationen til en sådan forening havde Fritsche fået fra Stettin, hvor man dengang havde en forening, der sørgede for en systematisk undervisning af unge handelsmænd og for rejsestipendier til fremmede, især oversøiske lande.

1880

1902

Den 11. januar 1902 kunne den nye Købmandsskole indvies af foreningen på hjørnet af Nørre Voldgade og Fiolstræde. Foreningens formand Holger Petersen havde skaffet pengene, rejst huset og som den kyndige forretningsmand han var, sørgede han for at markedsføre projektet så godt, at hans mere konservative standsfæller for alvor fik øjnene op for, hvor vigtig uddannelse af ungdommen er, og elevtallet begyndte at vokse.

1902

1908 - 1999

Siden Niels Brocks Handelsskole i 1908 overførtes til Købmandsskolen på Nørre Vold, fulgtes de to skoler ad med hensyn til de ydre rammer: Til Julius Thomsens Plads i 1939, til Sylows Allé i 1957 og til Nyropsgade i 1972. Handelshøjskolen (i dag CBS) blev udskilt i 1917, og frem til 1965 blev den drevet af FUHU, som var ansvarlig for dens økonomi. Selv om Niels Brock og Handelshøjskolen i 1965 overgik til staten, har FUHU bevaret en tæt tilknytning til de to skoler. FUHU sidder i dag i Niels Brocks Styrelse og i Handelshøjskolens Styrelsesråd. FUHU igangsatte i 1962 merkonomuddannelsen. FUHU introducerede i 1990’erne masteruddannelserne i Danmark, som gode efteruddannelsestilbud til erhvervsfolk i deres midt-karriere. Scandinavian International Management Institute (SIMI) blev rammen om disse lederuddannelser. Siden er masteruddannelserne blevet udbredt til handelshøjskoler og universiteter.

1908 - 1999

2001

I 2001 måtte Niels Brock som følge af “Tvindloven” flytte fra Fiolstræde 44, og i stedet kunne FUHU flytte ind i sine oprindelige lokaler. Siden er fulgt en stor ombygning. Samme år skiftede Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse navn til FUHU – Vi fremmer viden, og under dette brand skulle der nu igen drives efter- og videreuddannelse mv. i det nye videnhus’ konferencecenter med alle dets muligheder.

2001

2003

I 2003 etableredes under FUHU først Danmarks ErhvervsforskningsAkademi, DEA, og siden Forum for Business Education, FBE, som begge skulle være selvstændige og uafhængige videnscentre inden for hhv. forskning, innovation og marked samt business education og de merkantile erhvervsrettede uddannelser.

2003

2010

Erhvervsfolkene etatsråd Harald Fritsche og nationalbankdirektør Moritz Levy grundlægger Foreningen for Unge Handelsmænds Uddannelse (FUHU) 1880. Inspirationen til en sådan forening havde Fritsche fået fra Stettin, hvor man dengang havde en forening, der sørgede for en systematisk undervisning af unge handelsmænd og for rejsestipendier til fremmede, især oversøiske lande.

2010

2012

FUHU skifter navn til Danish Society for Education and Business (DSEB). Det nye DSEB skal agere katalysator ved at igangsætte og støtte konkrete projekter, der har fokus på at skabe øget samspil mellem uddannelse og forskning og virksomhederne i Danmark. DSEB uddeler også en række priser og legater, som hjælper unge talenter på vej. Det gælder ikke mindst Tietgenprisen, som er en af de største priser inden for humaniora og samfundsvidenskab i Danmark.

2012