Farvehandler
Lauritz Becks Legat

Legatet har til formål at give støtte til studerende på uddannelser inden for handelsområdet.

Berettigede ansøgere

Studerende fra merkantile uddannelser, hvor ansøgere født i Kolding by eller Gram sogn i Sønderjylland er fortrinsberettigede. Ansøgere, der vil påberåbe sig fortrinsret, må anføre dette i ansøgningen og medsende bevis herfor.

Legatportionernes størrelse

Ingen angivelse.

Ansøgningsprocedure

For at søge legatet skal du udfylde og indsende det elektroniske ansøgningsskema i menuen til venstre. Fristen for at søge legatet er d. 1. juni.

Uddelingsdato

Uddelingen foregår i september.

Vi modtager som regel mange ansøgninger. Det betyder, at vi kun giver ansøgere, der får tildelt legatstøtte, svar om ansøgningens udfald. Der gives derfor ikke meddelelse om afslag.

Information

Indstillingsfrist

Fristen for at søge legatet er d. 1. juni.

Offentliggørelse

September

Eventuelle spørgsmål kan rettes til leder af HR og administration