DSEB's medlemmer
og partnere

DSEB’s medlemmer og partnere har direkte og indirekte indflydelse på valg af faglige temaer. Den indirekte indflydelse vil ske gennem valg til DSEB’s bestyrelse, og den direkte indflydelse gennem det samarbejde om udvælgelse af faglige temaer, som DSEB vil initiere sker i samarbejde med bestyrelse og DSES’s medlemmer og partnere. DSEB’s medlemmer og partnere vil desuden have en privilegeret position i forhold til at deltage i de faglige projekter, hvor det vurderes relevant.

Medlemmer

DSEB's medlemmer

DSEB's æresmedlemmer

DSEB's livsvarige medlemmer

Information

Samarbejdspartnere

DEA Partnerskaber

Tænketanken DEAs partnere er automatisk medlemmer af DSEB.

Se en oversigt over DEAs partnere her

NOCAs medlemmer

NOCAs medlemmer er automatisk medlemmer af DSEB.

Se en oversigt over NOCAs medlemmer