DSEB's fond for støtte til studiehjælp i Danmark og udlandet

Legatet har til formål at give støtte til studerende på enten Niels Brock, CBS eller Cphbusiness til at studere i Danmark eller i udlandet.

Berettigede ansøgere

Studerende fra Niels Brock, Copenhagen Business School eller Cphbusiness på studieåret 2022/2023.

Legatportionernes størrelse

Ingen angivelse.

Sådan søger du

For at søge legatet skal du downloade ansøgningsskemaet, printe det og indsende skema samt relevante bilag til adressen anført i skemaet.

Er du studerende på Copenhagen Business School skal du følge vejledningen på my.cbs.dk

Er du studerende på Niels Brock skal ansøgningen indsendes elektronisk i én samlet pdf-fil til Niels Brocks direktionssekretariat: [email protected].

Er du studernede på Cphbusiness er det en betingelse for studerende, der modtager legatet, at de laver en artikel/video om deres ophold, som kan bruges til at promovere både udlandsophold samt legatet til andre studerende. Der skal aftales en nærmere plan for artikel/video med international afdeling ved Cphbusiness. Ansøgning inkl. budget og relevante bilag indsendes til [email protected].

Information

Ansøgningsfrist

1. juni (Niels Brock, CPH Business og CBS)

Downloads

Eventuelle spørgsmål kan rettes til leder

af HR og administration