DSEB's fond for støtte til studiehjælp i Danmark og udlandet

Legatet har til formål at give støtte til studerende på enten Niels Brock, CBS eller Cphbusiness til at studere i Danmark eller i udlandet.

Berettigede ansøgere

Studerende på Niels Brock, Copenhagen Business School eller Cphbusiness.

Dimittender er ikke ansøgningsberettiget.

Legatportionernes størrelse

Ingen angivelse.

Sådan søger du

For at søge legatet skal du downloade ansøgningsskemaet, printe det og indsende skema samt relevante bilag til adressen anført i skemaet.

Er du studerende på Copenhagen Business School skal du følge vejledningen på my.cbs.dk

Er du studerende på Niels Brock skal ansøgningen indsendes elektronisk i én samlet pdf-fil til Niels Brocks direktionssekretariat: [email protected].

Er du studernede på Cphbusiness er det en betingelse for studerende, der modtager legatet, at de laver en artikel/video om deres ophold, som kan bruges til at promovere både udlandsophold samt legatet til andre studerende. Der skal aftales en nærmere plan for artikel/video med international afdeling ved Cphbusiness. Ansøgning inkl. budget og relevante bilag indsendes til [email protected].

Information

Ansøgningsfrist

1. juni 

Downloads

Eventuelle spørgsmål kan rettes til den institution der søges støtte hos.