Tietgenprisen

DSEB uddeler årligt Tietgenprisen på 500.000 kr. som anerkendelse af en betydelig forskningsindsats foretaget af unge forskere inden for erhvervsrettet humaniora og samfundsvidenskab.

Stiftelse og størrelse

Tietgenprisen blev stiftet i 1929, hvor DSEB’s (dengang FUHUs) bestyrelse ønskede at markere hundredeåret for C.F. Tietgens fødsel den 19. marts 1829. Her indstiftede man en guldmedalje, der skulle uddeles hvert år som belønning for en tilfredsstillende besvarelse af en prisopgave. I 1978 blev der for sidste gang stillet en prisopgave, og siden da har Tietgenprisen været uddelt på baggrund af en bestandig forskningsindsats. 

DSEB uddeler årligt Tietgenprisen på 500.000 kr. som anerkendelse af betydelig forskningsindsats foretaget af unge forskere inden for erhvervsrettet humaniora og samfundsvidenskab, hvis forskning virker til gavn for dansk erhvervsliv og det danske samfund. Såfremt to ansøgere vurderes lige kvalificerede, kan prisen deles. 

Alle priser ledsages af Tietgenguldmedaljen. 

tietgenprisen_1000x335px

Prisens anvendelse

Prisen gives til forskningsophold i udlandet eller til et forskningsprojekt, der administreres af modtagerens universitet.

Sådan søges prisen

Tietgenprisen kan tildeles enten: 

Tildelingskriterier

Tietgenprisen retter sig mod vækstlaget inden for forskning, der virker til gavn for dansk erhvervsliv og det danske samfund. Prisen gives til yngre forskere, der er på vej frem. Da prisen retter sig mod yngre forskere, vil ansøgere over 45 år ikke blive taget i betragtning trods en ung ph.d.-alder. 

Tietgenprisen tildeles forskere, der højst har fem års forskningsforløb bag sig siden erhvervelsen af ph.d.-graden. I forbindelse med barselsorlov efter erhvervelse af ph.d.-graden vil ph.d.-ancienniteten blive fratrukket orloven. 

Tildelingen kan også ske til en gruppe af forskere, som har publiceret i fællesskab. I sådanne tilfælde deler de den tildelte pris mellem sig. 

Tildelingen vil i særlig grad basere sig på følgende tre kriterier:

Derudover skal ansøgere vedlægge en kort beskrivelse af den planlagte anvendelse af prismidlerne.

Information

Indstillingsfrist

Indstillingsfristen er den 8. september.

Offentliggørelse

Prisen overrækkes i november.

Et år efter prisuddelingen skal prisvinderne indsende en kort 1-2 siders beskrivelse af, hvilken ny viden eller nye aktiviteter prisen har muliggjort.

Downloads