Departementschef P.O.A. Andersen og hustru Sigrid, f. Johnsens Legat

Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til bl.a. videre faglig uddannelse og udlandsrejser.

Om legatet

Formål i henhold til fundats i departementschef P.O.A. Andersen og hustru Sigrid, f. Johnsens Legat:

Rammen for uddelinger til videre faglig uddannelse har de seneste to uddelingsår ligget på 15.000 – 50.000 kr.

Til videre faglig uddannelse modtages der ansøgninger fra ansatte i Finansministeriet og Erhvervsministeriet, primært departementerne. 

Ansøgningsfristen er 20. januar. Der foretages uddelinger i april.

Legatet henvender sig ikke til:

  • Studerende på ordinære uddannelser, dvs. på deres bachelor- eller kandidatuddannelse 
  • Studerende på ordinære uddannelser, der skal på udveksling eller i praktik
  • Jurister og ingeniører, da de ikke falder ind under begrebet ”handelsmænd”.

Information

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 20. januar.

Offentliggørelse

Der foretages uddelinger i april.

Ansøgning

Eventuelle spørgsmål kan rettes til leder af HR og administration