KU-forsker i forvaltningsret kendt fra bl.a. Minksagen og Godhavnssagerne modtager Tietgenprisen

31-årige Rasmus Grønved Nielsen, lektor på Københavns Universitet, er modtager af årets Tietgenpris på 500.000 kr. Han har med sin forskning bidraget til at klarlægge, hvordan menneskerettigheder påvirker normerne for offentlige myndigheders erstatningsansvar.

Om valget af Rasmus Grønved Nielsen siger formand for priskomitéen Jacob Roland Munch:

Hans forskning er samfundsmæssigt aktuel og på trods af en ung ph.d.-alder er han en særdeles velbenyttet forsker, hvis arbejde refereres til i domsnoterne til flere højesteretsdomme, i ombudsmandens praksis og i kommissionsundersøgelser.”

Tietgenprisen uddeles hvert år til et ungt forskningstalent, hvis forskning er til gavn for det danske samfund og erhvervsliv.

Rasmus Grønved Nielsen har f.eks. bidraget med sin forskning i spørgsmålet om erstatning og juridiske problemstillinger i forbindelse med Godhavnssagen, Minksagen og sagen om potentiel tortur i forbindelse med danske styrkers involvering i Irakkrigen. Senest har den 31-årige forsker også være ledende ekspertkilde i mediernes afdækning af den såkaldte kræftskandalesag på AUH og sagen om de offentlige ejendomsvurderinger.

Priskomitéen har lagt vægt på, at Rasmus Grønved Nielsen har formået at formidle hans forskning ud til et bredere publikum udenfor forskningsverdenen ved at optræde i nyhederne og skrive en række kronikker:

”Hans forskning bidrager med en stemme der, hvor juraen har en særlig samfundsopgave” siger Jacob Roland Munch.

Om at modtage Tietgenprisen 2023 siger Rasmus Grønved Nielsen selv:

”Jeg er både meget glad for og meget beæret over at have fået Tietgenprisen, fordi jeg går personligt meget op i, at min forskning har samfundsnytte. Jeg skal bruge pengene på at udbygge mit nordiske forskningsnetværk. Og så skal jeg bruge dem til at finansiere en stor konference, jeg afholder næste år i anledning af 100-året for en epokegørende disputats, der var med til at etablere dansk og nordisk forvaltningsret.”    ”

Tietgenprisen 2023 blev uddelt onsdag d. 29 november ved Det Internationale Handelskammer ICC Danmark og DSEB’s årsmiddag på Børsen i København, hvor både Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund og formand for Folketinget, Søren Gade var gæstetalere.

Om Tietgenprisen

Tietgenprisen er blevet uddelt siden 1929, hvor den blev indstiftet for at markere 100-året for C.F. Tietgens fødsel.

Prisen er en af de mest prestigefyldte danske hædersbevisninger, der uddeles til yngre forskere i Nordeuropa, og belønner forskertalenter inden for erhvervsrettet samfundsvidenskab og humaniora, hvis forskning virker til gavn for dansk erhvervsliv og det danske samfund.

Tietgenprisen uddeles af en uafhængig priskomité, der består af:

  • professor Jakob Roland Munch fra KU (formand for priskomité)
  • professor Dorte Brogård Kristensen fra SDU
  • professor Jes Broeng fra DTU
  • professor Simon Calmar fra AU
  • professor Signe Vikkelsø fra CBS
  • professor mso Kristina Siig fra SDU
  • adm. direktør Ib Enevoldsen fra Rambøll