DTU Skylab og Lars Elbæk modtager innovationspris på 100.000 kroner

DSEBs Innovations – og Entreprenørskabsprisen er i år delt mellem to kandidater, nemlig DTU Skylab og Lars Elbæk, der er lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på SDU.

”Jeg mener, noget af det vigtigste, vi kan bidrage til her i Skylab er at skabe en innovationskultur,” siger Mikkel Sørensen, der er direktør for DTU Skylab. ”Man tør løbe en risiko, man tør prøve sin ideer, man tør tænke stort. Vi kunne se, kort efter vi startede, kom en ret massiv vækst i antallet af opstartsvirksomheder fra studerende.”

Om Skylab sagde priskomiteen: ”De er et godt eksempel på, hvordan et universitet kan starte et miljø op og få skabt entreprenørskab. De har leveret imponerende resultater over lang tid og det ses tydeligt, at det er en klar ledelsesprioritet. ”

Den anden prismodtager Lars Elbæk har været den bærende kraft for studielinjen Idræt, Innovation og Entreprenørskab på bacheloruddannelsen i Idræt og Sundhed på SDU.

Priskomiteen kalder det ”en nytænkende uddannelse ” og siger om Lars Elbæk at ”han lykkes med at få elever igennem programmet og med et fint resultat. Lars er en ildsjæl og prisen gives som erkendelighed for dette og vi håber på, at den kan være med til at inspirere andre til at gøre det samme.”

Ifølge Lars Elbæk skal uddannelsen tilpasses fremtidens behov:

”De studerende lærer en masse om design og innovation. Hvordan identificerer man en mulighed? Hvordan identificerer man et behov? Og hvordan får man lavet det om til en forretning. Borgerne, børnene, de ældre – de forandrer adfærd, fordi vi får nye teknologier, fx smartphones, der er med til at forandre den hverdag, vi har. Det vil sige, at den måde vi får dem til at bevæge sig på, skal også forandre sig.”

DSEB’s Innovations- og entreprenørskabspris på kr. 100.000 uddeles én gang om året til en person eller en institution, som har gjort en særlig indsats for at styrke innovation og entreprenørskab inden for enten de videregående uddannelser, de gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelserne i Danmark.

Priskomiteen består af: Torben Möger Pedersen, Adm. direktør i Pension Danmark og bestyrelsesformand for DSEB, Lisbet Thyge Frandsen, board professional og Christian Vintergaard, direktør, Fonden for Entreprenørskab.

Fakta

Danish Society for Education and Business også kaldet DSEB, beskæftiger sig med at styrke værdiskabelsen i danske virksomheder og det danske samfund ved at støtte udviklingen af erhvervsrettede uddannelses- og forskningsmæssige kompetencer.

Innovations- og entreprenørskabsprisen blev stiftet i 2012 og med den følger 100.000 kr.