DSEB-priser uddelt til dedikerede medarbejdere på Niels Brock

DSEB-priserne 2023 går til en række Niels Brock-medarbejdere, der på hver sit felt har ydet en ekstraordinær indsats. 

Modtageren af Faggruppeprisen på 250.000 kr. går til faggrupperne for Afsætning og Virksomhedsøkonomi på Handelsgymnasiet Nørre Voldgade, Niels Brock og blev modtaget af Lars Schmidt for at arbejde målrettet med bæredygtighedsdagsordenen.

I samarbejde med Tivoli har de igangsat et bæredygtighedsspil, som tager lærere og elever med på en udfordring gennem Haven.

Administrationsprisen på 50.000 kroner gik til Pernille Sørensen og Paul Llewelyn Davies for deres administration og nytænkning inden for digitalisering og automatisering.

Priserne blev uddelt af adm. direktør for Niels Brock Anya Eskildsen og Jacob K. Clasen fra DSEBs bestyrelse.

Prisuddeling på Niels Brock er et tiltag, hvor der bliver uddelt i alt fire priser. Denne gang blev to priser uddelt til medarbejdere, og næste prisuddeling er i januar 2024, hvor priserne er målrettet eleverne.

Fakta

DSEB har en fælles historie med Niels Brock, der går tilbage til 1881, hvor FUHU etablerede Købmandsskolen, som Niels Brock blev en del af i 1908.

DSEB arbejder for at løfte forsknings- og uddannelsesniveauet i Danmark med et globalt, forretningsmæssigt perspektiv.

Faggruppeprisen gives til en faggruppe, der i særlig høj grad udvikler både faget og de klasser, de arbejder med. 

Administrationsprisen gives til en eller flere personer i fællesadministrationen. 

Priserne uddeles kun på Niels Brock.