Start Up-initiativ med universiteter får DSEB’s Innovations- og Entreprenørskabspris

Det er et stort partnerskab, der i år modtager DSEB’s Innovations- og Entreprenørskabsprisen.

Partnerskabet tæller Københavns Universitet, CBS, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Fonden for Entreprenørskab, som med projektet StartUp i praksis har skabt rammerne for, at studerende landet over kan arbejde med startups som en del af deres uddannelse.

Entreprenørskab får akademisk legitimitet. Partnerskabet StartUp i praksis giver studerende mulighed for som en del af deres uddannelse at få praktisk erfaring med entreprenørskab i egne eller andres startups. Og har samtidig fokus på kompetenceudvikling af underviserne.

Torben Möger Pedersen, der er formand for DSEB og priskomiteen, samt adm. direktør i PensionDanmark, fremhæver partnerskabet som en vigtig katalysator for at skabe entreprenørielle universiteter i Danmark.

”Det nationale partnerskab er en unik og ambitiøs satsning, der har givet legitimitet, sikret best practice om faglig kvalitet og en højere grad af organisatorisk opbakning til at styrke entreprenørskabsområdet. Det brede aktørfelt giver desuden mulighed for at samle erfaringer på tværs, hvilket kan høste politisk og samfundsmæssig opmærksomhed og bidrage til at styrke entreprenørskabsdagsordenen nationalt,” siger Torben Möger Petersen.

Prismidler skal udbrede erfaringer

Med DSEB-prisen følger 100.000 kroner, som skal gå til at udbrede de gode erfaringer fra projektet. Helt konkret til afholdelse af en national konference, hvor relevante aktører fra universiteter og øvrige uddannelsesinstitutioner deler erfaringer og best practise.

Det fortæller prismodtager og rektor på Københavns Universitet, Henrik C. Wegener, der glæder sig over anerkendelsen.

”Det er et godt skulderklap, som kan bidrage til, at vi bygger videre på de stærke resultater og kommer bredere ud. Som en del af den nationale konference etablerer vi en praksis for videre videndeling og bevarelse af netværket på længere sigt, så de opnåede erfaringer og relationer, der er skabt, kommer flest mulige til gavn,” siger Henrik C. Wegener.

Flere kvindelige entreprenører

Over 400 studerende har indtil videre som en del af deres uddannelse deltaget i et forløb i en startup. Og har bidraget til at udvikle forretningsidéerne, der spænder spænder vidt – fra brug af satellitbilleder til at forebygge naturkatastrofer til en platform, der gør det lettere at udleje sommerhuse. Generelt tiltrækker forløbene en mere mangfoldig gruppe af studerende, herunder flere kvinder, end tidligere indsatser, rettet mod at fremme entreprenørskas.

Fakta om DSEB-prisen

Modtageren af DSEB-prisen 2020 er et partnerskab, der tæller Københavns Universitet, CBS, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Fonden for Entreprenørskab.

Prisen bliver uddelt i forbindelse med Danish Entrepreneurship Award på mandag den 16. november kl. 9-10, der afholdes som et digitalt arrangement.

Priskomitéen består af:

Torben Möger Pedersen, formand for DSEB

Lisbet Thyge Frandsen, professional board member

Christian Vintergaard, direktør, Fonden for Entreprenørskab