Prestigefyldt pris til forskning i verdensmål og lobbyisme under corona-krisen

Lektor Francesco Rosati, DTU og adjunkt Wiebke Marie Junk, Københavns Universitet, modtager den 11. november modtaget årets Tietgenpris.

Francesco Rosati modtager prisen for sin forskning i, hvordan erhvervslivet kan bidrage til at opfylde FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Og Wiebke Marie Junk modtager prisen for sin forskning i lobbyisme herunder coronapandemiens indflydelse på virksomheders og interessegruppers politiske arbejde.

Tietgenprisen uddeles af en uafhængig priskomite under foreningen DSEB (Danish Society for Education and Business). Årets prisvindere har på hver deres måde imponeret indstillingskomitéen for deres evne til at bidrage til løsningen på store globale samfundsudfordringer. Bestyrelsesformand Torben Möger Pedersen fremhæver Francesco Rosati for at levere viden, der kan understøtte udviklingen af kommercielle løsninger på store globale samfundsudfordringer.

”FN’s verdensmål har tydeliggjort vigtige udfordringer. Men de fleste forsøg på at omsætte verdensmålene til handling har fokus på, hvad regeringer og myndigheder kan gøre. Derfor ligger der et stort potentiale i at understøtte erhvervslivet i, hvordan de kan bidrage til indsatsen,” understreger formanden.
Wiebke Marie Junk fremhæves for sit stærke bidrag til en mere kvalificeret offentlig debat om skyggesiden af lobbyisters indflydelse på det politiske system.

”Det er en vigtig byggesten i demokratiet at afdække både formelle og uformelle magtstrukturer, og få belyst, hvordan denne uformelle påvirkning har indflydelse på de politiske beslutningsprocesser,” siger Torben Möger Pedersen.

Mere viden om entreprenørskab og pandemiens indflydelse

Midlerne skal for begge de unge forskeres vedkommende bruges til bedre og mere forskning på deres respektive områder. Francesco Rosati vil anvende midlerne til at dykke yderligere ned i vilkårene for entreprenørskab.
”Forskningsprojektet skal undersøge de institutionelle, organisatoriske og individuelle faktorer, der driver eller forhindrer entreprenørskab og innovation indenfor FN’s Verdensmål,” forklarer han.

Wiebke Marie Junk vil fokusere på at undersøge nærmere, hvordan corona-krisen påvirker interesseorganisationer og virksomheders interessevaretagelse.

”Med Tietgenprisens støtte kan jeg bygge videre på et nyt projekt, som undersøger krisens effekter på interessevaretagelse i Europa,” fortæller den unge forsker.

Prisen uddeles af en uafhængig priskomite, der har Jakob Roland Munch, professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet, som formand.

”Årets prisvindere har på hver deres måde imponeret priskomitéen. Francesco Rosati fokuserer på et yderst relevant tema om FN’s verdensmål, og han har allerede etableret sig som en velpubliceret og velciteret forsker. Wiebke modtog sin ph.d.-grad for blot to år siden og har alligevel formået at publicere en soloartikel i et af de absolutte toptidsskrifter inden for sit felt, hvilket er helt unikt. Hendes forskning er et stærkt bidrag til den demokratiske debat,” siger Jakob Roland Munch.

Fakta

  • Tietgenprisen er blevet uddelt siden 1929, hvor den blev indstiftet for at markere 100-året for C.F. Tietgens fødsel. Prisen er en af de mest prestigefyldte, danske hædersbevisninger, der uddeles til yngre forskere i Nordeuropa, og belønner forskertalenter inden for erhvervsrettet samfundsvidenskab og humaniora, der i særlig grad har opnået resultater på den internationale scene.
  • Tietgenprisen uddeles af en uafhængig priskomite, der består af Jakob Roland Munch og Tietgenprisen uddeles af en uafhængig priskomite, der, udover Jakob Roland Munch, består af Mette Wier, institutdirektør, DTU Management, Carsten Sørensen, professor, Institut for Finansiering, CBS, Dorthe Brogaard Kristensen, lektor, Institut for Marketing & Management, SDU, Helena Sandberg, associate professor, Institut for kommunikation og medier, Lunds Universitet, Ib Enevoldsen, Managing Director, Rambøll Danmark, Lene Tanggaard Pedersen, Institut for Kommunikation og Psykologi, AAU.
  • Francesco Rosati, Center for Entrepreneurskab i Teknologi på DTU, samarbejder med både internationale og danske aktører såsom UNEP, Rambøll, Sustainia, og en række startups om at udvikle forretningsmodeller, der kan understøtte FN’s verdensmål.
  • Wiebke Marie Junk, Københavns Universitet, har ud over pandemiens indflydelse på lobbyisme fokus på, hvordan samarbejde mellem organisationer kan føre til mere effektiv interessevaretagelse samt kønsmæssig bias i lobbyisme.