Tietgenprisen går bl.a. til forskning i danskernes bevægelsesmønstre under Coronaepidemien

Modtagerne af Tietgenprisen 2021 er 36-årige Andreas Bjerre-Nielsen, der forsker i uddannelsespolitik og kunstig intelligens på Københavns Universitet og 31-årige Laura Alessandretti fra DTU, der bl.a. har forsket i danskernes bevægelses- og transportmønstre under Coronaepidemien.

Tietgenprisen på 500.000 kroner, der er en af de største danske priser til yngre forskere inden for erhvervsrettet humaniora og samfundsvidenskab, er netop blevet uddelt. I år går prisen til 36-årige Andreas Bjerre-Nielsen, der forsker i uddannelsespolitik og kunstig intelligens på Københavns Universitet og 31-årige Laura Alessandretti fra DTU, der bl.a. har forsket i danskernes bevægelses- og transportmønstre under Coronaepidemien. Tietgenprisen uddeles af en uafhængig priskomite under foreningen DSEB (Danish Society for Education and Business).

Andreas Bjerre-Nielsen, den ene prismodtager, udtaler: ”Jeg er meget beæret over at modtage Tietgenprisen og glad for den store anerkendelse af min forskning. Prisen vil muliggøre at jeg kan opbygge et endnu stærkere netværk med forskningskolleger fra verden og starte nye projekter om digitale læringsmidler.” I valget af Andreas lagde priskomitéen særligt vægt på, at på hans forskning er samfundsmæssig aktuel og nytænkende. Han bidrager med sin forskning især indenfor det uddannelsespolitiske område, hvor han anvender nye metoder fra økonometri og datavidenskab til at forske i effekter af brugen af digital teknologi i undervisning, udvikling af algoritmer til at identificere fagligt svage elever, og fordeling og optag af elever.

Relevansen af hans forskning understreges af samarbejde med offentlige myndigheder, herunder fx Børne- og Undervisningsministeriet og skattemyndighederne. Og hans projekt om fordeling og optag af elever har fået stor bevågenhed af mange større medier bl.a. Politiken, Weekendavisen og Zetland.

Den anden prismodtager er italienske Laura Alessandretti, der forsker i Computational Social Science, som er et hastigt voksende felt, der forsøger at forstå samfundet gennem big data og machine learning. Hun er ekspert i at forstå menneskers bevægelsesmønstre, fx ifm. med modellering af epidemier og transportsystemer og så studerer hun kryptovalutaer – et felt som i stigende grad påvirker vores samfund. Hun studerer disse fænomener via terabytes af data og trækker på metoder fra komplekse systemers fysik, statistik og datalogi.

Om at modtage Tietgenprisen, siger Laura Alessandretti: “It is an honour to receive the Tietgen Award in recognition for my scientific work on the study of human mobility behaviour and my analyses of mobile-phone data for the official Danish COVID-19 response. I will use the award to develop novel work aiming at understanding poorly understood aspects of mobility, such as navigation and routing. Understanding these aspects will be crucial to design more efficient transportation and sustainable cities”

Fakta

  • Tietgenprisen er blevet uddelt siden 1929, hvor den blev indstiftet for at markere 100-året for C.F. Tietgens fødsel.
  • Prisen er en af de mest prestigefyldte, danske hædersbevisninger, der uddeles til yngre forskere i Nordeuropa, og belønner forskertalenter inden for erhvervsrettet samfundsvidenskab og humaniora, der i særlig grad har opnået resultater på den internationale scene.
  • Tietgenprisen uddeles af en uafhængig priskomité, der består af formand, Jakob Roland Munch, der også er professor på KU, institutdirektør Mette Wier fra DTU Management, professor Carsten Sørensen fra CBS, lektor Dorte Brogaard Kristensen fra SDU, lektor Helena Sandberg fra Lund Universitet og adm. direktør for Rambøll Danmark Ib Enevoldsen