Forskertalent fra IT-Universitetet løber med prestigefuld Tietgenpris

Kritisk, original forskning i computerspil, sundhed og e-sport og ikke mindst et stort engagement i samarbejder og den offentlige debat giver i år den betydningsfulde Tietgenpris til adjunkt og ph.d. Rune Kristian Lundedal Nielsen fra IT-Universitetet. Med prisen følger 500.000 kr.

Allerede i Rune Kristian Lundedal Nielsens ph.d-afhandling om computerspilafhængighed slog han fast, at der ikke findes et element i computerspil, der gør kroppen afhængig af at spille. Videnskabeligt er der således ikke belæg for, at computerspil forårsager afhængighed på samme måde, som fx nikotin gør det. På den måde bidrager Runes forskning til den væsentlige debat om, hvordan vi som samfund forholder os til børn og unges brug af computerspil.

Det er foreningen DSEB (Danish Society for Education and Business), som uddeler prisen, der er en af de største priser til yngre forskere i Norden inden for erhvervsrettet humaniora og samfundsvidenskab.

”Computerspilsbranchen er stadig ung og samtidig hurtigt voksende. Runes forskning giver os mulighed for at forholde os videnskabeligt til udviklingen og brugen af computerspil, og det er meget værdifuldt for samfundet,” siger Torben Möger Pedersen, DSEB’s bestyrelsesformand og CEO i PensionDanmark.

Ifølge priskomitéen har Rune Kristian Lundedal Nielsens forskning om computerspilsafhængighed et stort visionært potentiale. Herudover er priskomiteen meget imponeret over Runes formidling og engagement i den offentlige debat.

”Det er vigtigt, at vi undersøger begrebet ’computerspilsafhængighed’ kritisk, fordi der ikke findes gode videnskabelige beviser for, at der er tale om ægte afhængighed på linje med stofafhængighed. Lige meget om man er politiker, erhvervsleder, pædagog eller forælder, kan man blive nødt til at træffe beslutninger i forhold til computerspil, og det skal man helst gøre på et oplyst grundlag,” fortæller Rune Kristian Lundedal Nielsen, som er glad for at få prisen til et forskningsfelt, der ikke har så mange finansieringskanaler.

”Det er en stor ære for mig og for IT-Universitetet at modtage Tietgenprisen. I en verden, hvor konkurrencen om forskningsmidler bliver stadigt hårdere, er det uvurderligt at få lov til at lave den grundforskning, som man brænder for.”

”Rune bidrager med stærk og relevant forskning om, hvordan man bedst udvikler en sund spilkultur med fokus på holdånd, kommunikation og personlig udvikling – uden risikoadfærd som hasardspil og usund livsstil,” siger formand for Tietgenpriskomiteen Peter Møllgaard, dekan ved Maastricht University School of Business and Economics.

Tietgenprisen er blevet uddelt siden 1929, hvor den blev indstiftet for at markere 100-året for C.F. Tietgens fødsel. Prisen er en af de mest prestigefyldte, danske hædersbevisninger, der uddeles til yngre forskere i Nordeuropa, og belønner forskertalenter inden for erhvervsrettet samfundsvidenskab og humaniora, der i særlig grad har opnået resultater på den internationale scene.

Prisen blev overrakt ved DSEB og ICC Årsmiddag på Børsen den 20. november 2019.